x   AKTUÁLNĚ

Přerušení dodávky
elektrické energie
v pondělí 5.9.2016
od 9:30 do 15:00 hod.
Vypnutá oblast: Smržov Dvořiště (jižní část)

Kontejner na bioodpad
stojí za hospodou.
Poplatky za odvoz odpadu (popelnice), nájemné z pozemků a poplatek za psa
je možné uhradit v úředních hodinách obecního úřadu.
- *** -
Úvodem
Obec:   Smržov
Obecní úřad:   Smržov 12
    379 01 Třeboň
Email:   obec.smrzov@volny.cz
Úřední hodiny:   pátek 18 - 19 hod
IČ:   00666939
Datová schránka:   546b7rz
Bankovní spojení:   700229754/0600
Copyright © to254 2014 -